Viveca Lithner Ask

Historia

Bor och lever sedan 1 September 2008 i Laem Mae Phim, Thailand.
Under 25 år, har jag haft och drivit, två privata sjukgymnastikmottagningar, och har sammanlagt utfört 66 000 individuella behandlingar, varav 14 000 Akupunktur.

I Thailand har jag startat företag den lagliga vägen – och efter 5 år lagt ner.

Jag har arbetat under Socialstyrelsens Legitimation, och enligt Nationella Taxan samt enligt ”Vetenskap och beprövad Erfarenhet”. Behandling av ryggrad och rörelseapparat, samt spännings och stressrelaterade besvär i huvud och käke. Idrottsskador samt förslitnings- ålders- olycks- och sjukdomsrelaterade besvär. Noggrann undersökning och anamnes, innan behandlingsdiagnos.

Vanliga besvär jag behandlat:

Smärta och Värk
Yrsel
Öronsus – Tinnitus
Migrän – Huvudvärk
Domningar – Stickningar
Svaghet
Balansrubbningar
Stelhet
Orkeslöshet
Bensår och sårläkning
Svullnad och oförklarlig svullnad
Partiella förlamningar

JAG HAR TYSTNADSPLIKT